Revuo Monato esperanta revuo - Revista Monato revista esperantista

07:25 0 Comments A+ a-Monato estas internacia esperantlingva magazino pri politiko, kulturo, scienco,moderna vivo kaj aliaj temoj. Ĝi estas presita en Belgio, kaj havas legantojn en 65 landoj. Ĝi estas unika, ĉar por ĝi raportas nur korespondantoj el la lando mem, kiuj do funde konas la lokan situacion.
Monato estis fondita en 1979 de Stefan Maul. La unua numero aperis la 15-na de januaro 1980, kaj ekde tiam aperas mezume unu numero ĉiumonate.
Ekzistas entute 6 diversaj versioj de Monato. La plej populara kaj unua estas la magazina aŭ ‘papera’ versio. Por blinduloj oni produktas kasedan version de Monato, kiu tamen ne enhavas ĉiujn artikolojn el la magazino.
Ekde 2001 abonantoj povas ricevi ĉiujn tekstojn de Monato per retpoŝto, ĉu en askia formo laŭ la x-surogato, ĉu en XHTML-formo en Unikodo.
En 2003 aldoniĝis 5-a versio en PDFformo kaj en 2008 speciala versio por poŝtelefonoj. Ĉiuj tekstoj el la papera publikaĵo estas ankaŭ konsulteblaj en Interreto. Abonantoj povas konsulti ĉiujn tekstojn; neabonantoj ne povas konsulti tiujn de la kuranta jaro.
Plurajn specimenajn tekstojn kaj aliajn informojn vi povas trovi en la retejo de Monato: www.monato.net


Monato é um periódico internacional, sobre política, cultura, ciência, vida moderna e outros temas, no idioma esperanto.
Ele é impresso na Bélgica e tem leitores em 65 países. Ele é único, pois suas reportagens são feitas por correspondentes do próprio país, os quais conhecem a fundo a situação local.
Monato foi fundada em 1.979 por Stefan Maul. O primeiro número apareceu em 15 de janeiro de 1.980 e, a partir de então, aparece em média um número por mês.
Existe ao todo 6 diferentes versões de Monato. A mais popular e a primeira é o periódico, ou versão em papel. Para cegos, se produz versão do Monato em fita cassete, a qual, contudo, não contém todos os artigos do periódico.
Desde 2.001 os assinantes podem receber todos os textos do Monato por e-mail, seja no formato ASCII de acordo com sucedâneo, seja no formato XHTML em Unicode. Em 2.003 foi acrescentada a 5ª versão no formato PDF e em 2.008 uma versão especial via celular. Todos os textos da publicação em papel também estão disponíveis na internet. Os assinantes podem consultar todos os textos; não assinantes não podem consultar os textos do ano vigente.
Diversas amostras de textos e outras informações você encontra no endereço de Monato: www.monato.net

 * Paul Peeraerts / Bélgica - Belgio