Ĵomart kaj Nataŝa - Jomart e Natasha

10:45 0 Comments A+ a-
Saluton Brazilo!
Ni estas feliĉaj, ke la revuo Fanzeranto petis nin prezenti nin al sia legantaro. Mi estas Ĵomart kaj jen estas iom da informo pri nia muzika esperanta duopo.
Ni nomiĝas ”Ĵomart kaj Nataŝa” kaj estas muzika duopo. Ni kantas plej parte niajn proprajn kantojn, origine verkitaj en esperanto, kiujn mi priskribus kiel ”melodiajn, lirikajn kaj melankoliajn”. Nia patrolando estas Kazaĥio, sed ekde la jaro 1991 ni loĝas en Svedio/Stokholmo. Nia duopo naskiĝis antaū multaj jaroj, en eksa Sovetio.
En ”normala” vivo Nataŝa laboras kiel specialisto pri retpoŝtaj sistemoj kaj ankaū kiel projektgvidanto. Krome ŝi estas diplomita instruisto pri fiziko kaj matematiko. En la duopo Nataŝa kantas kaj foje ludas bekfluton. Nataŝa esperantiĝis en altlernejo (en Kazaĥio) kaj mi estis ŝia e-instruisto. Mi laboris en la sama altlernejo kaj gvidis kelkajn studentajn muzikgrupojn. Nataŝa kantis en unu el ili.
Mi laboras kiel instruisto de gitarludado por infanoj. Laū mia klereco mi estas gvidanto por amatoraj korusoj. En la duopo mi kantas kaj gitarludas. Mi ankaū verkas kaj komponas kantojn por nia repertuaro. Mi esperantiĝis proksimume en la jaro 1980 pere de leterkurso. Mia instruisto estis konata esperantisto Boris Kolker. Mi, fakte, estis tiam la unusola esperantisto en mia urbo. Poste mi startis esperantan kurson kaj eĉ kreis esperantistan muzikan rokgrupon. Tiun grupon eniris ankaū Nataŝa. Kun tempo mi komencis skribi proprajn kantojn kiujn ni (komence nur mi sola, poste duope kun Nataŝa) prezentis dum diversaj esperantaj renkontiĝoj en diversaj urboj kaj eĉ landoj.
Nataŝa kaj mi geedziĝis kaj en la jaro 1991 ni translokiĝis al Svedio. 1995 naskiĝis nia filino Karina. Nuntempe ŝi estas 14 jara. Ni neniam speciale instruis esperanton al Karina. Ni kunprenis ŝin al ĉiu esperanto-renkontiĝo kaj ŝi po-iomete, kun tempo, mem eklernis la lingvon. En nia familio ni parolas ruse kaj svede. Somere ni ofte parolas esperante, ĉar ĉiusomere ni partoprenas e-aranĝojn. Dum la lastaj jaroj Karina ankaū partoprenas en niaj koncertoj, kantante siajn programerojn.
Dum nia artista vivo ni havis bonŝancon koncerti dum multaj diversajn aranĝoj. Inter ili multaj UK-j, IJK-j, naciaj kongresoj, diversaj e-festivaloj, turneoj en Germanio kaj Francio. Kiel e-artistoj ni vizitis multajn landojn de Eūropo.
Ni partoprenis ankaū Azian E-Kongreson en Seulo. Niaj artistaj planoj estas: kanti, kanti kaj kanti en esperanto kaj por esperantistoj. Ni kredas, ke tiemaniere ni estiĝas pli bonaj homoj kaj povas pli riĉigi kaj vian kaj nian propran vivon. Ni ankaū esperas, ke pere de niaj kantoj ni plibonigas la mondon… almenaū iomete. :-)
Dankon! Elkore salutas vin, nome de ”Ĵomart kaj Nataŝa”


Olá Brasil!
Estamos felizes, que a revista Fanzeranto nos tenha pedido que nos apresentássemos a seus leitores. Sou Ĵomart (lê-se Jomart) e eis algumas informações sobre nossa dupla musical esperantista.
Nossa dupla musical se chama "Ĵomart kaj Nataŝa" (lê-se Jomart e Natasha). Cantamos,na maioria das vezes, nossas próprias músicas, originalmente escritas em esperanto, as quais eu classificaria como "melódicas, lirícas e melancólicas".
Nosso país de origem é o Cazaquistão, mas desde o ano de 1991 moramos em Estocolmo, na Suécia. Nossa dupla nasceu há muitos anos, na ex-União Soviética.
Na vida diária Nataŝa (lê-se Natasha) trabalha como especialista em sistemas de e-mail e também como guia de projetos. Além disso, ela é professora diplomada em física e matemática. Na dupla, Natasha canta e algumas vezes toca flauta doce. Nataŝa tornou-se esperantista na faculdade (no Cazaquistão) e fui seu professor. Eu trabalhava nessa mesma faculdade e coordenava alguns grupos musicais estudantis.
Nataŝa cantava em um desses grupos. Trabalho como professor de violão para crianças. Dentro da minha capacidade, coordeno um coral amador. Tornei-me esperantista por volta de 1980 através de um curso por correspondência. Meu professor era o famoso esperantista Boris Kolker. De fato, eu era o único esperantista da minha cidade.
Depois, iniciei um curso de esperanto e até criei um grupo de rock esperantista. Desse grupo, Nataŝa também participou.
Com o tempo, comecei a escrever minhas próprias músicas que nós (a princípio apenas eu, depois em dupla com Natasha) apresentávamos em diversos encontros esperantistas nas mais variadas cidades e até países.
Nataŝa e eu nos casamos e, em 1991, nos mudamos para a Suécia. Em 1995 nasceu nossa filha Karina. Atualmente ela está com 14 anos. Nunca ensinamos especificamente o esperanto a Karina. Nós a levávamos a todo encontro de esperanto, e pouco a pouco com o tempo ela aprendeu a língua sozinha. Em nossa família falamos russo e sueco.
No verão, falamos frequentemente o esperanto, pois todo verão participamos de eventos esperantistas. Nos últimos anos Karina também participa de nossos concertos, cantando suas programações.
Na nossa vida artística tivemos a sorte de dar concertos em diversos eventos. Entre eles, muitos congressos universais de esperanto (UKE), congressos internacionais da juventude esperantista (IJKE), congressos nacionais, diversos festivais esperantistas e turnês na Alemanha e na França. Como artistas esperantistas, visitamos muitos países da Europa.
Participamos também do congresso asiático em Seul. Nossos planos como artistas são: cantar, cantar e cantar em esperanto e para esperantistas. Acreditamos que, dessa maneira, tornamo-nos pessoas melhores e podemos enriquecer tanto a sua como a nossa própria vida. Esperamos também, que através de nossas canções possamos melhorar o mundo... pelo menos um pouquinho. :-)
Obrigado! De coração saúdo vocês em nome de ” Ĵomart kaj Nataŝa”

Ĵomart Amzeyev – Svedio - Suécia