Kiuj estas la esperantistoj? - Quem são os esperantistas?

13:35 0 Comments A+ a-Ĉien, kien mi iras, homoj demandas min: Kiuj estas esperantistoj? Dum iom da tempo la respondo "estas homoj kiuj parolas Esperanton" estis sufiĉa, tamen iam mi haltis por pensadi, kaj filozofante pri iuj kialoj mi ekkonkludis ion.
La vorto “esperantisto” havas la sufikson 'ist' kiu signifas profesion aŭ tiun, kiu sindediĉas al io, do esti esperantisto estas labori aŭ sindediĉi al Esperanto.
Paroli Esperanton kaj esti esperantisto ne estas la sama afero; mi konas homojn kiuj multe laboras por Esperanto sed ili ankoraŭ ne bone scipovas la lingvon; aliflanke mi konas esperantparolantojn kiuj ne laboras por Esperanto, pro tio estas maĝuste diri ke "esperantisto estas tiu, kiu parolas Esperanton". Do mi donas ideon al ĉiuj "esperantparolanto": instruu aŭ helpu tri homojn koni Esperanton. Nur tiumaniere kreskos la movado, nur kiam ĉiuj laboros kune.
Esti esperantisto estas uzi la stelitan ĉemizon, esti ĉiam kontraŭ la kritiko, batali por nia nobla idealo, kaj ne kontentiĝi kun la ekhavita afero sed ĉiam voli plu; estas uzi la ĵetitan ŝtonon de aliuloj, kiel unu plian ŝtonon de la ŝtuparo ĝis nia Fina Venko.
Tiu, kiu laboras por Esperanto kun la bono ene de la koro kaj nenion ajn volas redone, jen la veraj esperantistoj.

* Ĉi tiu opinio kaj vidpunkto apartenas al la artikulisto kaj ne spegulas la opinion de Fanzeranto/Blogo.Por todos os lugares que ando, pessoas me perguntam: Quem são os esperantistas? Durante um tempo a resposta “são pessoas que falam esperanto” bastava, porém certa vez parei para pensar, e filosofando sobre certas questões cheguei a algumas conclusões.
A palavra ”esperantista” tem o sufixo ‘ist’ que significa profissão, ou aquele que se dedica a algo, então ser esperantista é trabalhar, ou se dedicar ao esperanto.
Falar esperanto e ser um esperantista não é a mesma coisa; conheço pessoas que trabalham muito pelo esperanto, mas que ainda não dominam a língua; por outro lado, conheço falantes de esperanto que não trabalham por ele, logo é injusto dizer que “esperantista é aquele que fala esperanto”.
Então, dou uma ideia a todos os “falantes de esperanto”: ensinem ou ajudem três pessoas a conhecer o esperanto. Só assim o movimento irá crescer, só quando todos trabalharem juntos.
Ser esperantista é vestir a camisa estrelada, é ir sempre contra críticas, batalhar por nosso nobre ideal e não se contentar com o que se conseguiu, mas sempre querer mais; é usar a pedra atirada por outros, como mais uma da escada até a vitória final (use: Finvenko).
Quem trabalha pelo esperanto com bondade no coração e sem nada querer em troca, estes são os verdadeiros esperantistas.

*Essa opinião e ponto de vista pertencem ao articulista e não espelha a opinião do Fanzeranto/Blog.

** Guilherme Roberti - Lages - SC - Brazilo - Brasil